top of page

Co vše nabízíme?

Doprava betonu

Zajišťujeme přepravu betonu z betonáren na místo stavby v rámci ČR.

 

V našem vozovém parku naleznete více než 40 domíchávačů o obsahu 7m3 – 10m3 s nástavbami značek Liebherr, CIFA, Karrena, Putzmeister a Stetter. Vozy jsou na podvozcích Mercedes Benz, Man, Iveco a Scania.

concrete mixer.png
concrete pump.png
Čerpání betonu

Zajišťujeme čerpání betonu mobilními čerpadly značek Putzmeister, CIFA, KCP a Schwing s dosahy 24 – 52m.

Jsme dodavateli čerpacích prací pro společnosti Frischbeton, Skanska, ZAPA, Bögl&Krýsl, Cemex, ČR Beton a STRABAG po celém území ČR.

Cena čerpání betonu je vždy stanovena podle regionu a dohodě se zákazníkem.

Disponujeme čerpadly

Pro dlouhodobější spolupráci nabízíme:

Outsourcing

 • Komplexní zajištění požadované služby

 • Varianty s převzetím/bez převzetí techniky/personálu

 • Omezení korupčního prostředí

 • Výhody pro zákazníka

 • Úspora nákladů:

  • propojení dispečinku

  • zákazník neplatí dovolenou

  • zákazník neplatí prostoje při opravě strojů

  • zákazník neplatí za údržbu strojového vybavení

  • zákazník platí pouze za výkony i mimo sezonu

 • My nikdy neřekneme „NE“

  • Naše disponibilní kapacita přesahuje průměrné přidělení strojů u zákazníka.

  • Počet našich zaměstnanců umožňuje zvládnout flexibilní požadavky v přepravě v sezoně i mimo ni.

Práci na projektech

 • Projekty chápeme jako regionálně, nebo časově definovaný soubor potřeb, které se vymykají obvyklým potřebám zákazníka.

   Výhody pro zákazníka:

 • Traffictrade dodá dostatečnou kapacitu vozidel a vyškoleného personálu.

 • Žádné náklady související s přemístěním

 • Zákazník platí až od domluveného počátku projektu.

Doprava betonu
Čerpání betonu
Dlouhodobá spolupráce
bottom of page